Politie Amsterdam wil praten over toestaan hoofddoek

Foto: ANP.

Amsterdam is aan het kijken of hoofddoekjes toegestaan kunnen worden onder agenten. Van de Amsterdamse bevolking heeft 52 procent een niet-Nederlandse achtergrond. Bij de politie is dat slechts 18 procent. „Stel dat het niet lukt om voldoende agenten met een migratieachtergrond te werven, dan is dat een maatregel die effect kan hebben”, verklaart politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg tegenover AD.


Het is nog geen keiharde ja of nee, de chef laat weten dat erover gepraat wordt. Het politiekorps hoopt hiermee meer allochtone agenten te werven. De chef wil dat de helft van de nieuwe agenten van allochtone afkomst is, omdat de samenstelling van Amsterdam verandert. „Ik vind dat het een onderwerp van debat moet zijn.” Die beslissing moet volgens hem niet alleen door het korps gemaakt worden, burgers moeten daarbij worden betrokken.

Gedragscode

Sinds 2011 is er een gedragscode bij de politie die stelt dat religieuze geloofsuitingen niet stroken met de neutraliteit van de politie. Een hoofddoekje is daarvan een voorbeeld, maar ook het dragen van een kruisje of een keppeltje is niet toegestaan. In Frankrijk is dat ook zo, al gaan ze daar nog een stapje verder. Daar zijn alle religieuze uitingen uit het publieke domein gehaald. Als ambtenaar mag je dus nooit een kruisje, keppeltje of hoofddoek dragen. Dat geldt voor de rechter, maar ook voor de schoonmaker van de rechtbank. In Engeland en New York is het juist andersom: daar heeft de politie zelfs een bijpassende hoofddoek voor agenten.

De Amsterdamse politiek werd donderdag overvallen door het nieuws, en is verdeeld. „We maken ons zorgen en we zijn hierdoor een beetje overvallen", zegt VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok tegen Het Parool. „We hebben de scheiding tussen kerk en staat, die afspraak geldt in het hele land. Ik zie niet in waarom we daar hier van af moeten wijken." GroenLinks is genuanceerder, en geeft aan dat het gek is dat gemeenteambtenaren wel een hoofddoek mogen dragen en agenten niet.

Verschillend beleid

In 2012 promoveerde Hana van Ooijen op onder andere dit onderwerp. Ze onderzocht in hoeverre staatsneutraliteit en religieuze symbolen dragen met elkaar samengaan. Tegen de website Binnenlands Bestuur zei ze destijds in een interview: „[Staatsneutraliteit] betekent in de kern dat de staat neutraal moet handelen, maar beide soorten beleid zijn mogelijk: uniform of pluriform.”

„Wij hebben geen uniforme opvatting over de staat. In verschillende functies kun je verschillend beleid voeren. Een agent achter een bureau is anders dan een agent op straat. Uit de huidige gedragscode spreekt de zoektocht naar de juiste balans tussen het belang van religieuze vrijheid van de functionaris en de plicht om neutraal te zijn.” Ook kaart ze in het interview nog een ander punt aan: „Zo is het de vraag hoe er moet worden opgetreden tegen een agent die een baard laat staan uit religieuze overwegingen.”

Den Haag

Uiteindelijk gaat het in Amsterdam dus vooral nog om het in gesprek gaan met elkaar over deze mogelijke beleidswijziging. Daarna is het waarschijnlijk niet aan de gemeente om te beslissen, maar aan Den Haag. Die moet uiteindelijk bepalen of er een aanpassing komt aan het politie-uniform.

REACTIES